Hizmet Standartı

KULEÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1 Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Toprak Vizesi,
2- Temel Vizesi,
3- Isı Yalıtım Vizesi|
4- Kanal Vizesi
5. Demir Vizesi
6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
7- Cins Değişikliği Yazısı
8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,
9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti
10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)
11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,
12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)
13- Doğalgaz Tesisatlarının EGO'dan Kontrolü,
14- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,
15- Telefon Ankastre Vizesi,
16- Kuleönü.Bld.sinden Numarataj Yazısı,
17 -Sığınak Raporu
18- İş bitirme Tutanağı
19- Harç ve Ücretler
20- Mal Sahipleri Taahhütnamesi
21- Bşb. Bld. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı
22- İskân Dilekçesi
30 gün
2 Çap 1-Aplikasyon Krokisi,
2- Tapu Fotokopisi,
3- Harç Makbuzu
15 gün
3 Kuşat Ruhsat işleri 1- Kimlik Fotokopisi,
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  1 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu,
30 gün
4 Cenaze, Defin 1- Doktor Raporu,
2- Nüfus Kâğıdı,
3- Ölüm Belgesi.
15 gün
5 Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)    
6 Nikâh işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı,
2- Nüfus Kayıt Örneği,
3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf,
5- Sağlık Raporu,
6- İzin Belgesi.
15 gün
7 Yaz spor okulları    
8 İhale işlemleri   30 gün
9 Gelir tahsili işlemleri   20 gün
10 Giderlerin ödenmesi   20 gün
11 Ölçü ve ayar işleri   15 gün
12 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları   15 gün
13 Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi   2 gün
14 Gıda Sicil Belgesi   2 gün
         

 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
                                             Ruhsat işlemleri                                                                                             Nikah İşlemleri
İlk Müracaat Yeri:                                                                                            İkinci Müracaat Yeri       :
İsim                  :Hasan Hüseyin ÇELİK                                                                                              İsim                  : Hüseyin GÖKMEN
Unvan   :             Fen Memuru                                                                                                                 Unvan           :             Tahakkuk Memuru
Adres   :             Belediye Başkanlığı /KULEÖNÜ                                                                                  Adres  :              Belediye Başkanlığı /KULEÖNÜ
Tel                   : 0246-2594215                                                                                                               Tel                : 0246-2594215          
Faks                : 0246-2594004                                                                                                              Faks              : 0246-2594004          
E-Posta            : hhuse_32@hotmail.com                                                                                              E-Posta         : huseyıngokmen32@hotmail.com