Kuleönü Adı Nerden Geliyor?

Bir rivayete göre burada bulunan bir kaleden (Seleukeia Sidera) dolayı Kaleönü kelimesinden başka bir rivayete görede, gölcüğün taşması ile  ve bazı yıllar yeraltı sularının yeryüzüne çıkması nedeniyle  buraların bataklık ve göl haline gelmesinden Gölönü denildiği ve bundanda Kuleönü sözcüğünün türediği sanılmaktadır.