Kuleönü Coğrafi Konumu

Kuleönü Kasabası,  Isparta İli Merkez İlçeye Bağlı olup, Akdeniz Bölgesinin Kuzeyinde yer alan  Göller Bölgesinde yer almaktadır.
İl ve İlçeye Uzaklığı Köylere Uzaklığı
Isparta 13 Km Bayat 2 Km
Antalya 160 Km İslamköy 6 Km
Atabey 12 Km Bozanönü 9 Km
Eğirdir 35 Km Senirce 10 Km
Gönen 20 Km Ali Köy 10 Km
  K.Hacılar 11 Km
  K.Gökçeli 12 Km
  Çobanisa 25 Km
   
Kuleönü Bölgesinde tortul, mağmatik, metmorfik kayaçlar bulunmaktadır. Bölgede en yaşlı kayaç; Paleozaik kristalize kireç taşlarıdır. Bunların üzerine fosilli Mesozoik kireç taşları gelir Bunlarında üzerinde; Palojen ofiolitik seri ve kil marn, kireçtaşı kopleksi, pliosen; kil, kum, çakıl kongle mera serisi ve niyahet  alüvüyon gelir

Ovada alüvyon malzeme ye  daha ziyade vadilerde eski ve yeni dere yataklarında rastlanmaktadır. Kil, kum ve çeşitli ebattaki çakılları ihtiva eden alüvyon malzeme, akarsuların nisbeten   dayanımsız kesimlerden aşındırıp, taşıdığı metaryalleri  düşük eğimli yerlerde çökeltmesi  ve daha yaşlı formasyonların fiziki dezegregasyonu  ile teşekkül etmişlerdir.

Yörede karşılaşılan mağmatik   kayaçların başlıcaları, andezit ve trakiandezit ile volkanik kreş ve anglomeralar olup, bunların hepsi gölcük kraterinden çıkan lavların ürünüdür. Bunlara Gölcük Volkanitleri  de denir. Ayrıca yörede yine bu volkanın ürünü olan pomza taşına rastlanmaktadır.
İlimiz, 30° 20 ve 31° 33 doğu boylamları ile 37° 18 Ve 38° 30 Kuzey enlemleri    arasında bulunmaktadır. 53 km²lik  yüzölçümüne sahip  olan Kuleönü Kasabası, Kuzeyinde Atabey (Bayat Köyü), Kuzey Doğusunda  Atabey (İslam köy  Kasabası), doğusunda Merkez ilçeye Bağlı Küçük Gökçeli Köyü, Güney doğusunda Çoban İsa köyü ,   Güneyinde Küçük hacılar köyü, Güney Batısında  Ali köy, Batısında  Bozan önü Köyü,  Kuzey Batısında ise Senirce köyleri ile çevrilmiştir. . Rakımı 925 metredir.
Kuleönü Kasabasının güneyinde,  Davraz   dağı uzantısı olan Karlık tepesi, Aralık Beleni Tepesi, Gök tepe, Borazan bucağı tepesi, ile  Boz dağ ve Çeşme dağı bulunmaktadır.
Kuleönü Kasabası içerisinde  sürekli ve mevsimlik akış gösteren dere bulunmamaktadır. Kasabanın en büyük su kaynağı olarak Eğirdir gölü ve Isparta da bulunan ve ilin içme suyunu karşılayan Gölcük gölü gösterilebilir. Kuru dere yatakları  Ulu dere ,  Ergenli deresi, Eğri Çardak deresi, Tavşan deresi, Koca Ali yatağı deresi, Süleyman çavuş deresi, Balık deresi, Yıkık deresi, Sarp ve kızıl dereleridir.
Isparta Atabey yolu üzerinde bulunan Kuleönü,  Isparta ile aynı meterolojik özelliktedir. Her ne kadar Akdeniz Bölgesinde ise de aradaki Torosların etkisi ile daha çok Orta Anadolu    iklimi özelliğine sahiptir. Yazları      Sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlı geçer. İlkbahar ve Sonbahar ayları ılık ve yağışlıdır. Ortalama yağış 22.5mm aylık ortalama sıcaklık 23,20°C ‘dir.
Kuleönü ovası Isparta’ nın kuzey doğusunda yer alır. Isparta’nın   en büyük ovasıdır. Isparta Ovasına bitişik olan  ova’nın Alüvyonlu topraklardan oluşması verimli olmasını sağlamaktadır. Ovada Gülcülük, meyvecilik ve tahıl tarımı  yapılmaktadır.