Yazı İşleri Müdürlüğü

a) Yazı işleri ve Kararlar

 • Belediye meclis ve encümen işlemlerinin takibinin yapılması,
 • Gelen-giden evrak ve dilekçe işlemlerinin yapılması,
 • Muhtaç asker ailelerine yapılan yardım işlemlerinin takibinin yapılması,
 • Gelen - giden posta ve kurye hizmetlerinin yapılması,
 • Arşiv hizmetinin verilmesi,
 • Nikâh işlemlerinin yapılması,

Faaliyetlerini gerçekleştirir.

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim İşleri


 • İşçi özlük ve disiplin işlemlerinin yürütülmesi,
 • Memur özlük ve disiplin işlemlerinin yürütülmesi,
 • Staj taleplerinin değerlendirilerek, birimlere tahsisinin sağlaması,
 • Tüm personele eğitim hizmetlerinin verilmesinin sağlaması,

Faaliyetlerini gerçekleştirir.

c) Özel Kalem ve Sekreterlik


 • Belediye başkanının resmi ve özel yazışmalarının yürütülmesi,
 • Protokol ve benzeri hizmetlerin düzenlenmesi,
 • Vatandaş ile Başkanlık makamı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,
 • Günlük çalışma programının hazırlanması,
 • Telefon ve randevu trafiğinin düzenlenmesi,
 • Toplantıların hazırlık ve organizasyonunun yapılması,
 • Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Faaliyetlerini gerçekleştirir.

d) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler


 • Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin kayıt altına alınarak ilgilisine sonucun bildirilmesi,
 • Özürlülere yönelik eğitim, yönlendirme ve yardım hizmetlerinin sağlanması,
 • Halk saati uygulamasının yürütülmesi,
 • Eğitime destek faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Meclisler (Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi, Yaşlılar Meclisi, Kadınlar Meclisi, Bölge Meclisleri) faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Rehberlik hizmetlerinin verilmesi,
 • Sportif faaliyetlere yönelik – yaz spor okulları, amatör spor kulüplerine destek vb. çalışmaların yürütülmesi,
 • Kent konseyi sekretarya hizmetinin yürütülmesi,
 • Belirli gün ve haftalara ilişkin sosyal aktivitelerin düzenlenmesi,
 • Basım, tanıtım ve dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Medya takibinin yapılması,
 • Tanıtım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Taziye masası faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Diğer kurumlarla işbirliği içinde faaliyetlerin sürdürülmesi,

Faaliyetlerini gerçekleştirir.

e) Hukuk İşleri


 • Dava ve icra dosyalarının takip edilmesi,
 • Başkanlık Makamının ve belediyemiz müdürlüklerinin talep ettiği hususlarda hukuki mütalaaların hazırlanması,
 • Resmi Gazete’nin takibi yapılarak belediyemizi ilgilendiren mevzuat
 • değişikliklerinin ilgili birimlere iletilmesi,
 • Belediye personelinin görevleri nedeniyle muhatap oldukları dava ve takiplerde
 • kendilerine hukuki desteğin sağlanması,
 • Gerek duyulması halinde mevzuat ve uygulamaya yönelik eğitim programının
 • düzenlenmesi,
 • Avukat tutamayacak durumda olup, belediyemize müracaat eden hemşerilerimize hukuki değerlendirme yapılarak Isparta Barosu’nun adli yardım bürosundan yararlanmalarının sağlaması,
 • Kesinleşen ve vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takip edilmesi,
 • Memur vasıtası ile elden tebliğlerin yapılması,

Faaliyetlerini gerçekleştirir.