Mali Hizmetler Müdürlüğü

a) Mali İşler
 • Belediye bütçesi ile ilgili hizmetlerin,
 • Belediye gelirleri ile ilgili hizmetlerin,
 • Belediye giderleri ile ilgili hizmetlerin,
 • Muhasebe hizmetlerinin,
 • İç kontrol (Ön mali kontrol) hizmetlerinin,
 • Belediye personeli ile ilgili mali hizmetlerin,
 • Emanet işlemleri ile ilgili hizmetlerin,
 • Belediye taşınırları ile ilgili hizmetlerin,
 • Mali raporlarla ilgili hizmetlerin,
 • Harcama birimlerinin ve dış kurumların, mali konularla ilgili olarak istedikleri raporların hazırlanması ile ilgili işlemlerin,
Yürütülmesini sağlar.

b)İdari İşler

c)Destek Hizmetleri


 • Satın alma ve ihale işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
 • Ulaştırma hizmetlerinin düzenlenmesi,
 • Belediyemizin hizmet binalarının, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, data, GSM abonelik sözleşmelerinin yapılması, bağlantılarının tamamlanması ve demirbaş temini ile bunların bakım, onarımının gerçekleştirilmesi,
 • Belediyemiz etkinliklerine ses düzeni, sinevizyon, platform, sahne kurulması ve
 • etkinliğin özelliğine göre etkinlik alanının bayraklanması,
 • Belediyemiz etkinlik ve faaliyetlerinin halka duyurulması amacıyla yapılan afiş ve pankartların ilçemizin muhtelif yerlerine asılması ve tarihi geçen pankartların toplanması,
 • Belediyemizin hizmet üniteleri park ve bahçeler ile cadde, sokakların aydınlatma tesisatının yapılması,
 • Belediyemiz hizmet ünitelerine telefon santrallerinin kurulması ve data ve bilgisayar hatlarının çekilmesi,
 • Belediyelerin diğer birimleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına destek hizmetlerinin verilmesi,
Faaliyetlerini gerçekleştirir.

e)Gelir Şefliği

 • 2464 Sayılı Belediye gelirleri kanununda belirtilen gelirlerin tahsilatının yapılmasını sağlamak,
 • Yapılan tahsilatların zamanında ilgili banka hesabına yatırılmasını sağlamak,
 • Posta çeki ile yapılan ödemeleri ilgili kişilerin hesabına işleyerek havale edilen
 • paraları zamanında postaneden alarak ilgili banka hesabına yatırılmasını sağlamak,
 • Banka havalesi ile yapılan ödemeleri ilgili hesaplara işleyerek yevmiye numarası almak,
 • Tahsilat makbuzlarını muhafaza etmek,tahsildara zimmetle teslim etmek ve biten makbuzların koçanlarını muhafaza etmek,
 • Kanun,tüzük,yönetmelik ve genel emirleri mevzuata uygun olarak yerine getirmek.