Stratejik Plan

5018 sayılı Kanunun yanısıra 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile nüfusu 50 binin üzerindeki belediyeler stratejik plan  ve Performans Programı hazırlamakla yükümlüdürler

Stratejik plan: “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır”,

NOT: BELEDİYEMİZİN NÜFUSU 50 BİNİN ALTINDA OLDUĞUNDAN YUKARIDAKİ PLAN VE PROGRAMI HAZIRLAMAKLA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.