Performans Programı

5018 sayılı Kanunun yanısıra 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile nüfusu 50 binin üzerindeki belediyeler stratejik plan  ve Performans Programı hazırlamakla yükümlüdürler
Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.

NOT: BELEDİYEMİZİN NÜFUSU 50 BİNİN ALTINDA OLDUĞUNDAN YUKARIDAKİ PLAN VE PROGRAMI HAZIRLAMAKLA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.