Denetim Raporları

 
  • Kuleönü Belediyesi hesap iş ve işlemlerinin İçişleri Bakanlığı Kontrolörü H.Suphi ÖZSOY tarafından 16.09.1999 tarihinde 1996-1998 Mali Yıllarının teftiş  edilmiş olduğu 21.09.2006 tarih ve 92/34 sayılı Lahiyasından anlaşılmıştır. Bu Lahiyada maddeler halinde tenkit ve tavsiye edilen  hususlar ilgilisi tarafından düzeltilerek mevzuat hükümlerine uygun haline getirilmiştir.
  • Kuleönü Belediyesi Genel İş Yürütümü İçişleri Bakanlığı Kontrolörü H.Suphi ÖZSOY tarafından 22.09.1999 tarihinde 1996-1999 Yıllarının teftiş  edilmiş olduğu 23.09.2006 tarih ve 92/36 sayılı Teftiş Raporundan anlaşılmıştır. Bu Teftiş Raporunda maddeler halinde tenkit ve tavsiye edilen  hususlar ilgilisi tarafından düzeltilerek mevzuat hükümlerine uygun haline getirilmiştir.
  • Kuleönü Belediyesi Tahsilat Denetimi Defterdarlık Gelir Müdür Yardımcısı Zübeyir Yaşar ERDEM  tarafından Isparta valiliğinin 16.01.2003 tarihinde 2003 Mali Yılının teftiş  edilmiş olduğu 25.02.2004 tarihli Tahsilat Denetim  Raporundan  anlaşılmıştır. Bu Tahsilat Denetim Raporunda  maddeler halinde tenkit ve tavsiye edilen  hususlar ilgilisi tarafından düzeltilerek mevzuat hükümlerine uygun haline getirilmiştir.
  • Kuleönü Belediyesi Genel İş Yürütümü İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Hüseyin Eren HERSAN tarafından 24.10.2011-28.10.2011 tarihleri arasında 01.09.2006-24.10.2011 Yıllarının teftiş  edilmiş olduğu 28.10.2006 tarih ve 11/40 sayılı Teftiş Raporundan anlaşılmıştır. Bu Teftiş Raporunda  maddeler halinde tenkit ve tavsiye edilen  hususlar ilgilisi tarafından düzeltilerek mevzuat hükümlerine uygun haline getirilmiştir.