Bilgi Edinme Birimi Hakkında

Bilgi Edinme Birimi Hakkında

* 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Kuleönü Belediyesi bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

* Belediyemiz bilgi edinme yetkilisi başkanlık makamının 16.08.2011 tarihli oluru ile Yazıişleri Müdür V. Hüseyin Gökmen görevlendirilmiştir.

* Posta ya da bizzat yapılacak başvurular aşağıdaki iletişim adresine, faks ile yapılacak başvurular 0 246 259 40 04  numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yine aşağıda gösterilen başvuru formları eksiksiz doldurularak info@kuleonu.bel.tr posta adresine yapılabilecektir.

 

Posta ile

T.C.KULEÖNÜ  BELEDİYESİ
Bilgi Edinme Birimi

Kuleönü Beldesi Kemal Mahallesi

Belediye Caddesi No:21/A 32110  ISPARTA adresine,

Faks ile

(0 246) 259 40 04 No'lu faksa,
E-mail ile

info@kuleonu.bel.tr elektronik posta adresine,
( Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.)

Başvuru Formları

Bilgi Edinme Mevzuatı
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ
Başbakanlık Dilekçe Ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Genelgesi Yönetmelik
Maliye Bakanlığından Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği
T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi Edinme Birimi 2004/91 Sayılı Genelge