BELEDİYE TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI
 
 
I- GENEL BİLGİLER
            I.1.      Belediyenin Adı         : KULEÖNÜ BELEDİYESİ
            I.2.      Adresi                         : Kemal Mah. Belediye Cad. No:21 KULEÖNÜ
            I.3.      Telefon Numarası       : 246 259 42 15
            I.4.      Faks Numarası            : 246 259 40 04
II-İDARİ BİLGİLER
            II.1.     Tıbbi Atıkların Yönetiminden Sorumlu Kişi :OSMAN ÜNLÜSOY
            II.2.     Telefon Numarası                                          : 246 259 42 15
            II.3.     E-posta Adresi                                               : info@kuleonu.bel.tr
II.4.     Planın Dönemi                                               : 2018
 
 
III-TIBBİ ATIK YÖNETİMİ
            III.1.TIBBİ ATIK KAYNAKLARI
ıra No KURUM ADI ADRESİ Yıl Tıbbi atık Miktarı (kg/gün) Geçici Depolama Sistemi TELEFON NO:
ISPARTA / MERKEZ KULEÖNÜ KASABASI
VAR YOK
1 KULEÖNÜ AİLE SAĞLIK MERKEZİ Okul Mah. hafız nadir cad. no: 16 kuleönü beldesi 2017 30   X 246 323 50 05
               
 
 
                                                                                                                      Genel Toplam           : 30     
 

 
 
            III.2.TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI
III.2.a)Lisanslı taşıma firması (firma adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası)
ATIK ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İNŞ.SAN.TİC.AŞ
Osman Yılmaz Mah. Millet Cad. 602 sok. No:23/A Gebze KOCAELİ
Tel.: 262 644 06 08               Cep: 530 661 78 62
Lisan Numarası: ATA-41-26
III.2.b)İletişime geçilecek firma sorumlusu (ad-soyad ve iletişim bilgileri)
Selçuk ERDOĞAN              Cep: 530 661 78 62
III.2.c)Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipmanlar ve araçlar, araçların plaka numaraları, kapasiteleri ve lisans numaraları
Yönetmeliğe uygun ekipman bulunmaktadır.
Araç Plaka    : 41 PE 935
Kapasite         : 1500 kg
Lisan No        : ATA-41-26/TIB01
III.2.ç)Tıbbi atık toplama programı, sağlık kuruluşlarının atıklarının alınacağı günler ve saatler ile tıbbi atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah
İlimizde bulunan hastaneler hafta içi hergün toplanmakta olup, diğer sağlık kuruluşları (Sağlık Ocakları ve Diş Hekimi vb.) haftada 2 gün toplanmaktadır. Şehir içinde günlük 70-80 km arasında bir yol yapılmakta olup güzergahımız günlük değişim arz etmektedir.
III.2.d)Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında görevlendirilen personelin ad-soyad ve iletişim bilgileri
 1. Tahsin ERDOĞAN                   Cep : 543 297 28 82
 2. Ali MEYDAN                            Cep : 541 674 19 74
III.3.TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU VE BERTARAFI
III.3.a)Tıbbi atıkların gönderildiği sterilizasyon ve/veya yakma tesisi (tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü)
Tesis Adı        :Isparta Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi
                        Adresi             :Kanrıderesi Mevki Koctepe Köyü Gönen/ISPARTA
                        İletişim Bilgi   : 530 661 78 62
                        Lisan No        : 255
                        Tesisin Türü  : Tıbbi Atık Sterilizasyon
 
III.3.b)İletişime geçilecek sterilizasyon ve/veya yakma tesisi sorumlusu (ad-soyad, iletişim bilgileri ve görev tanımı)
Selçuk ERDOĞAN  Tesis Sorumlusu       Cep: 530 661 78 62
III.3.c)Sterilizasyona tabi tutulan tıbbi atıkların bertaraf edileceği depolama sahası (tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası)
Tesis Adı        :Göller Bölgesi Belediyeler Birliği
                        Adresi            :Kanrıderesi Mevki Koctepe Köyü Gönen/ISPARTA
                        İletişim Bilgi   : 246 291 22 91
                        Lisan No        : -
 
                        III.3.ç)İletişime geçilecek depolama tesisi sorumlusu (ad-soyad ve iletişim                       bilgileri)
                        Halil GÜLDEREN   533 688 64 40
                        İsmail DEDE             543 601 74 30
 
III.3.d)Tesis durma, bakım ve arıza durumlarında tıbbi atığın gönderileceği atık işleme tesisi (tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü)
YOKTUR.
III.4.   TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI İLE STERİLİZASYON VE/VEYA YAKMA TESİSİNDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL
III.4.a)Ad-soyad ve iletişim bilgileri
 1. Tahsin ERDOĞAN       543 297 28 82
 2. Ali MEYDAN                 541 674 19 74
 3. Mesut ÇİLOĞLU          530 242 32 09
 4. Ramazan ERŞEN          544 780 32 32
 5. Muharrem KOZAK      532 052 72 57
III.4.b)Görev tanımları
 1. Tahsin ERDOĞAN         Şoför
 2. Ali MEYDAN                  Toplama Taşıma Görevlisi
 3. Mesut ÇİLOĞLU            Sterilizasyon Görevlisi
 4. Ramazan ERŞEN           Sterilizasyon Görevlisi
 5. Muharrem KOZAK        Sterilizasyon Görevlisi
 
III.4.c)Çalışma sırasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların özellikleri ile bulunduğu yer
Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesinde görevlendirilen personel; çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır, çizme ve turuncu renkli özel koruyucu kıyafet giymektedir. Bu ekipmanlar işyerinde tesis içinde ayrı bir bölümde muhafaza edilmektedir.
III.4.ç)Yetki Belgesi örneği planın ekinde yer alır
Yazımız ekindedir.
            III.4.d)Bağışıklanma ve sağlık kontrolü yapıldığına ilişkin bilgi planın ekinde yer alır
Yazımız ekindedir.
III.4.e)Eğitimi (Periyodik eğitim kayıtları planın ekinde yer alır)
Yazımız ekindedir.
III.5.TOPLAMA VE TAŞIMA İLE TESİSTE KULLANILAN EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU
III.5.a)Tıbbi atık taşıma araçları ile tesiste kullanılan diğer ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu amacı ile yapılacak işlemler
Temizlik ve dezenfeksiyon uygun dezenfektan kullanılarak yapılır
III.5.b)Görevli personelin çalışma sırasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların temizliği amacıyla yapılacak işlemler
Temizlik ve dezenfeksiyon uygun dezenfektan kullanılarak yapılır
III.5.c)Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanların özellikleri
1- Mikrobisid özellikte, yüksek sulandırmalarda çeşitli mikroplara etkili, nüfuz kabiliyeti fazla olmalı,
2- Suda kolay ve homogen erimeli, presipitasyon yapmamalı,
3- Dayanıklı olmalı ve etkisi uzun süre devam etmeli,
4- İnsan ve hayvanlar için toksik ve irritan olmamalı,
5- Yüzey gerilimini düşürücü, ozmotik basıncı artırıcı ve iyi ıslatıcı nitelikte olmalı,
6- Kısa süre içinde etkilemeli,
7- Harici maddelerle birleşmemeli ve inaktive olmamalı,
8- Normal ısıda ve değişik ısı derecelerinde etkili olmalı,
9- Yakıcı, fena, kokulu, renk verici veya renk giderici olmamalı,
10- Dezenfekte edilen maddeleri bozmamalı, leke bırakmamalı, korozif olmamalıIII.6.KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER
III.6.a)Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile sterilizasyonu/bertarafı sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler
Yaralanma ve hastalıklar ile bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirleri içeren eğitim periyodik olarak personellere verilmektedir.
 III.6.b)Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile sterilizasyonu/bertarafı sırasında oluşabilecek dökülme-yayılma ve diğer kazalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler
Eğitim programına tabii tutulan personellerimiz bu konu hakkında bilgilendirilmiş olup, gerekli iş güvenliği talimatlarına uyularak çalışma yapılmaktadır.
III.6.c)Kullanılacak ekipmanların özellikleri ve bulundukları yerler
Personelin taşıma sırasında Yönetmeliğin 27 nci maddede belirtilen turuncu renkli özel kıyafeti giymesi, koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur. Ayrıca bu tür malzeme ve ekipmanlar ünite içerisinde ayrı bir bölümde muhafaza edilmektedir.
III.6.ç)Kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması
Meydana gelebilecek kazalar anlaşmalı olduğumuz Danışmanlık firmaları tarafından raporlanıp kayıt alınarak ilgili kurumlara bildirilecektir.
III.7.KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA
III.7.a)Bir önceki yıl toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarı (belediyeler bazında ayrı ayrı belirtilecektir)
Yukarıdaki tablomuzda toplam tonaj ve toplanan yerler ayrı ayrı olarak raporlanmıştır.
III.7.b)Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve kütle-denge bildiriminden sorumlu personel (ad-soyad ve iletişim bilgileri)
Atık Çevre Teknolojileri firmasına devredilen tıbbi atık toplama  taşıma ve bertarafı işine ait yapılan işlemler Denizler Çevre Danışmanlık Firması / ISPARTA yapılmaktadır. (246 218 77 97)
III.7.c)Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve kütle-denge bildirimi (UATF’lerin ve alındı makbuzlarının temini, saklanması, doldurulması ve takibinin nasıl yapılacağı, kütle-denge bildiriminin ne zaman ve nasıl yapılacağı)
Atık Çevre Teknolojileri firmasına devredilen tıbbi atık toplama  taşıma ve bertarafı işine ait yapılan işlemler Denizler Çevre Danışmanlık Firması / ISPARTA yapılmaktadır. (246 218 77 97)